Villkor

Lagstadgad moms tillkommer på alla priser
Priserna på hemsidan är exklusive moms om inget annat står. På catering (mat och transporten ) eller avhämtning av mat tillkommer 12% moms. På porslin, glas, engångsmaterial samt personal tillkommer 25% moms. Vid leverans av catering tillsammans med personal som skall arbeta blir momssatsen 25 % på totalbeloppet.

Betalningsrutiner
Till privatpersoner gäller kontantbetalning vid leverans och företag faktureras med 10 dagar netto om inget annat avtalats

Minidebitering
Priserna är per person och minidebitering är 3000:-/ per tillfälle.

Beställnings- och leveransrutiner
Vid minskat antal deltagare, anmäl minst 3 dagar innan leverans, annars debiteras full taxa. Leveranser samt hämtningar utföres normalt måndag till och med lördag. Söndagar efter överenskommelse.

Övrigt
Diskning ingår i priset för porslin och annan utrustning. Allt skall dock vara avskrapat alt. sköljt samt nerpackat. Vid krossat porslin debiteras inköpspriset.

Priser – övriga tjänster

Leveranser
Inom 031-område är leveranspriset 300:- / per utkörning d.v.s. 600:- tur och retur och för leveranser utanför 031-område är priset efter överenskommelse

Personal på plats
Servispersonal på plats kostar 350:- per timme och minsta tid är 4 timmar. Kock på plats kostar 350:- per timme och minsta tid är 4 timmar. Tiden beräknas från det vi lämnar restaurang Kock & Catering till det vi kommer tillbaka till restaurangen.
Vid större arrangemang och events finns det ofta behov av en projektledare. Dennes timmar (mötestid, planering, genomförande) offereras separat.